Dobrý den. Buď vítán. Jsem poctěn tvým zájmem o mou praxi.

Jmenuji se Michal Jírů, žiji v Brně spolu s úžasnou manželkou a třemi šikovnými dětmi. Celou svou kariéru se snažím usnadnit prolínání světů investičního poradenství a aplikované psychologie. Rád tě na těchto stránkách provedu tím, co znamená pracovat v tomto fascinujícím mezioboru.


Tyto stránky jsou věnovány mé profesní kariéře. Pokud se zajímáš spíše o mou volnočasovou aktivitu duchovní službu, navštiv prosím příslušný oddíl v menu.


Takže o čem že je ta moje profese?

Předně působím jako lektor, vzdělávám zájemce o behaviorální ekonomii, učím je základům psychometriky, ukazuji jim, jak používat v praxi osobnostní typologii, stress management, řízení emocí, podporuji je v prevenci iracionálního chování, v osobním rozvoji a tak dále, a to z významné části na základě vlastního odborného výzkumu.

Také jsem hrdý, že mohu být mentorem několika předních českých investičních poradců, kteří souhrnem spravují majetek přes miliardu Kč. Těmto skvělým profesionálům především pomáhám nastavovat a udržovat takové investiční prostředí, které jejich investoři zvládají s lehkostí a radostí (a které jim kromě toho ještě i slušně vydělává); navíc také rozšiřuji jejich produktovou nabídku, podporuji je při výkonu poradenství, pomáhám jim v osobním růstu.

Mám samozřejmě i vlastní klientelu, o některé z přátel svědomitě pečuji již téměř dvacet let. Nejraději spravuji majetek v roli svěřenského správce, ale mé služby mívají samozřejmě také formu investičního poradenství a podobně. Speciální uplatnění při správě majetku představuje pozice portfoliomanažera investičního fondu.

Nejvýznamnější makléřské sítě v ČR ode mne často poptávají konzultace, jak optimálně postavit a provozovat své investiční divize. Poskytuji jim služby coby metodik a analytik, příležitostně jim také konzultuji vývoj odborného software, píši pro ně komentáře, odborné články a popularizační publikace.

Studoval jsem tři střední školy a pět oborů na vysokých školách (nyní studuji teologii a dodělávám si doktorát z aplikované psychologie), mám veškeré potřebné zkoušky a licence. V letech 2006, 2010 a 2016 jsem založil společnosti Rente s.r.o. (poradenství), Rente Plus s.r.o. (vzdělávání) a Seudin s.r.o. (konzultace, mentoring, doprovázení), kde jsem jednatelem a garantem odborných služeb.

Jo a co že to znamená ten erb nahoře? To je znak naší rodiny. Rád ti povím jeho příběh, až se někdy setkáme.

REFERENCE

„Michal Jírů je špičkový investiční poradce a analytik, který vždy umí najít optimální řešení pro své velmi náročné klienty. Díky vlastní dlouholeté výzkumné činnosti v oblasti investorské typologie a behaviorálních financí systematicky hledá ten nejlepší poměr mezi skutečnou potřebou klienta a vhodným investičním přístupem, který bude dlouhodobě fungovat. V rámci své lektorské činnosti se s radostí dokáže podělit o své cenné znalosti a praktické zkušenosti. Michal je velkým přínosem pro svět klasických i alternativních forem investování a stojí za to jeho práci sledovat.“

Michal Šrubař

podnikatel v poradenství a ve vzdělávání, expert na problematiku finančního plánování a správy majetku

Michal Jírů – michal@jiru.cz – www.jiru.cz/eu, www.rente.cz, www.seudin.cz/eu,  www.behind.cz/eu
Všechna práva vyhrazena 2019 - 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky