duchovní služba

Jsem kandidátem trvalého jáhenství brněnské diecéze ŘKC. Patřím do farnosti u sv. Bartoloměje. Působím zejména v městských částech Brno-Kohoutovice a Brno-Žebětín. Nejčastěji se na mě lidé obracejí se žádostí o duchovní doprovázení, o kurzy praxe duchovního života, případně o katechetické přednášky. Rád také farníkům posloužím jako akolyta. Pro biskupství pracuji jako supervizor pastoračních pracovníků.

Nejsem členem žádné komunity křesťanského života ani žádného jiného duchovního hnutí ani se nevěnuji výhradně jedné spiritualitě. Po několik let jsem ovšem žil mezi otci jezuity, s nimiž dodnes intenzivně spolupracuji. Tím asi budu poněkud poznamenán. ;o)

Studoval jsem mj. na čtyřech církevních školách, z toho dvě byly teologické střední školy a jedna teologická fakulta. Pokračuji studiem religionistiky. Jsem absolventem mnoha teologických kurzů a duchovních cvičení, jakož i odborných výcviků v různých disciplínách aplikované psychologie.

Rád vás zde seznámím s několika svými pastoračními projekty. Všude jste srdečně zváni! 


Duchovní doprovázení

Jednotlivcům poskytuji na požádání duchovní doprovázení, a to jak jednorázové, tak i krátkodobé nebo střednědobé, podle potřeb a možností.

Více informací o duchovním doprovázení naleznete na mých webových stránkách www.dopro.cz.


Lectio Divina

LD je prastará komunitní modlitba formou osobní meditace nad texty Písma svatého. První kurz LD jsem absolvoval roku 1999, LD vyučuji od roku 2001. Ve své praxi používám výhradně texty evangelií, pro jednotlivá setkání nejčastěji vybírám úryvek z liturgie následující neděle. Vycházím z benediktinské tradice Lectio Divina (od 6. století), moje metoda je ovšem mírně upravená dle zásad rozjímání svatého Ignáce (16. století), navíc s bohatým využíváním nejmodernějších meditačních technik, postupů aplikované psychologie a přístupů pastorální teologie. Pořád je to ale ta originální Lectio Divina, byť  moderně provozovaná.

Dlouhodobě a pravidelně se k modlitbě LD scházíme v kapli Svaté rodiny v Brně-Kohoutovicích, setkávání organizujeme obvykle v tříměsíčních turnusech na podzim a na jaře. Aktuální termíny zjistíte na stránkách farnosti nebo v ohláškách. Zúčastnit se může kdokoli kdykoli, nepřihlašuje se, není třeba žádných zkušeností a znalostí. Jednotlivá setkání na sebe nenavazují.

Pomáhám zájemcům z jiných farností s organizací modliteb LD. Neváhejte se mi ozvat, pokud máte zájem. Je možná jednorázová nebo střednědobá spolupráce. Služba je poskytována bezplatně.


Katecheze

Mám mnohaleté zkušenosti s přednáškami pro Kurzy Alfa. Organizuji také navazující (Beta) kurzy pro katechumeny a další věřící. Rád přijímám další pozvání ke katechezím v jiných farnostech nebo sborech jiných křesťanských církví.

Obzvláště rád pořádám duchovní obnovy pro uzavřená společenství nebo farnosti. Ty se nejčastěji konají jako jednodenní nebo víkendové.

Mou nejoblíbenější teologickou disciplínou je spirituální teologie.


Práce s mládeží

Vedu přípravy na svátost biřmování. Obvyklý věk účastníků je 16 - 20 let. Tato uzavřená setkávání probíhají obvykle v období tří semestrů.

Jsem členem skautského střediska s duchovním zaměřením, jsem garantem křesťanské výchovy v 72. chlapeckém oddílu.

Podporuji také jezuitské rytířské tábory.


Akolytát

Ve farnosti přisluhuji při liturgii jako lektor a podávající.

Pravidelně předsedám bohoslužbám slova se svatým přijímáním.

Na požádání rád posloužím nemocným podáním svátosti oltářní mimo mši.


Podpora rodiny

Na místě je také rámcově zmínit aktivity ostatních členů mé rodiny. Jsem na ně velmi hrdý, nicméně oni si nepřejí větší prezentaci svých činností než jen krátkou zmínku pod čarou...  S manželkou Marií jsme spolu již 20 let; Maruška je katechetka, učí katolické náboženství na ZŠ, pomáhá připravovat děti na svátosti, je členem realizačních týmů několika farních pastoračních aktivit. Oba synové jsou skauty, Jonáš je vůdcem oddílu, Mikuláš je vlčetem. Dcera Anička pomáhá vést farní scholu, je aktivní animátorkou dívčího společenství, na biskupství příležitostně vypomáhá jako grafička. Všichni jsou naprosto úžasní a já upřímně děkuji všem, kdo nás podporují!

Michal Jírů – michal@jiru.cz – www.jiru.cz/eu, www.rente.cz, www.seudin.cz/eu,  www.behind.cz/eu
Všechna práva vyhrazena 2019 - 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky