duchovní služba

Jsem jáhnem-aspirantem brněnské diecéze ŘKC. Patřím do farnosti u sv. Bartoloměje. Působím zejména v městských částech Brno-Kohoutovice a Brno-Žebětín. Nejčastěji se na mě lidé obracejí se žádostí o duchovní doprovázení, o kurzy praxe duchovního života, případně o katechetické přednášky. Rád také farníkům posloužím jako akolyta.

Nejsem členem žádné komunity křesťanského života ani žádného jiného duchovního hnutí ani se nevěnuji výhradně jedné spiritualitě. Po několik let jsem ovšem žil mezi otci jezuity, s nimiž dodnes intenzivně spolupracuji. Tím asi budu poněkud poznamenán. ;o)

Studoval jsem na čtyřech církevních školách, z toho dvě byly teologické střední školy a jedna teologická fakulta (kde studuji právě nyní). Jsem absolventem mnoha teologických kurzů a duchovních cvičení. Mám certifikát ze základního i pokračujícího výcviku v koučinku. Při duchovním doprovázení i katechezích také hojně vycházím ze svých studií aplikované psychologie.

Rád vás zde seznámím s několika svými pastoračními projekty. Všude jste srdečně zváni! 


Lectio Divina

LD je prastará komunitní modlitba formou osobní meditace nad texty Písma svatého. První kurz LD jsem absolvoval roku 1999, LD vyučuji od roku 2001. Ve své praxi používám výhradně texty evangelií, pro jednotlivá setkání nejčastěji vybírám úryvek z liturgie následující neděle. Vycházím z benediktinské tradice Lectio Divina (od 6. století), moje metoda je ovšem mírně upravená dle zásad rozjímání svatého Ignáce (16. století), navíc s bohatým využíváním nejmodernějších meditačních technik, postupů aplikované psychologie a přístupů pastorální teologie. Pořád je to ale ta originální Lectio Divina, byť  moderně provozovaná.

Dlouhodobě a pravidelně se k modlitbě LD scházíme v kapli Svaté rodiny v Brně-Kohoutovicích, setkávání organizujeme obvykle v tříměsíčních turnusech na podzim a na jaře. Aktuální termíny zjistíte na stránkách farnosti nebo v ohláškách. Zúčastnit se může kdokoli kdykoli, nepřihlašuje se, není třeba žádných zkušeností a znalostí. Jednotlivá setkání na sebe nenavazují.

Pomáhám zájemcům z jiných farností s organizací modliteb LD. Neváhejte se mi ozvat, pokud máte zájem. Je možná jednorázová nebo střednědobá spolupráce. Služba je poskytována bezplatně.


Katecheze

Mám mnohaleté zkušenosti s přednáškami pro Kurzy Alfa. Organizuji také navazující (Beta) kurzy pro katechumeny a další věřící. Rád přijímám další pozvání ke katechezím v jiných farnostech nebo sborech jiných křesťanských církví.

Obzvláště rád pořádám duchovní obnovy pro uzavřená společenství nebo farnosti. Ty se nejčastěji konají jako jednodenní nebo víkendové.

Mými nejoblíbenějšími teologickými disciplínami je spirituální teologie a pastorální teologie. Nejčastěji tedy přednáším o tom, jak zvládat obtíže v duchovním růstu, o modlitbě, o úctě ke svatým, o liturgii, o náboženské praxi a podobně. 


Práce s mládeží

Vedu přípravy na svátost biřmování. Obvyklý věk účastníků je 16 - 20 let. Tato uzavřená setkávání probíhají obvykle v období tří semestrů.

Jsem členem skautského střediska s křesťanským zaměřením, dlohodobě podporuji jednotlivé družiny v duchovním programu během roku i na táborech.

Podporuji také jezuitské rytířské tábory.


Akolytát

Ve farnosti přisluhuji při liturgii jako lektor a podávající.

Příležitostně vedu samostatné bohoslužby slova.

Na požádání rád posloužím nemocným podáním svátosti oltářní mimo mši.


Duchovní doprovázení

Jednotlivcům poskytuji na požádání duchovní doprovázení, a to jak jednorázové, tak i krátkodobé nebo střednědobé, podle potřeb a možností. Tato služba není honorovaná; po ukončení duchovního doprovázení je ovšem možné v případě zájmu navázat placeným koučinkem nebo mentoringem. Zájemce vždy předem upozorňuji, že neposkytuji psychoterapii a nemohu posloužit jako zpovědník.


Podpora rodiny

Na místě je také rámcově zmínit aktivity ostatních členů mé rodiny. Jsem na ně velmi hrdý, nicméně oni si nepřejí větší prezentaci svých činností než jen krátkou zmínku pod čarou...  S manželkou Marií jsme spolu již 19 let; Maruška je katechetka, učí katolické náboženství na ZŠ, pomáhá připravovat děti na svátosti, je členem realizačních týmů několika farních pastoračních aktivit. Oba synové jsou skauty, Jonáš vede tři družiny a pomáhá s vedením oddílu, Mikuláš je vlčetem. Dcera Anička pomáhá vést farní scholu, je aktivní animátorkou dívčího společenství, na biskupství příležitostně vypomáhá s pastoračními projekty jako grafička. Všichni jsou naprosto úžasní a já upřímně děkuji všem, kdo nás podporují!

Michal Jírů – michal@jiru.cz – www.jiru.cz/eu, www.rente.cz, www.seudin.cz/eu,  www.behind.cz/eu
Všechna práva vyhrazena 2019 - 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky